Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Staj Raporu Yazım Kuralları

FİZİK BÖLÜMÜ
STAJ RAPORU YAZIM FORMATI
 1. Rapor “Times New Roman” yazı tipinde 1.5 satır aralığı ile "iki yana yasla" şeklinde 12 punto ile yazılmalıdır.
 2. Ana başlıklar büyük harflerle, 14 punto, koyu renkli olarak sayfanın ortasına yazılmalıdır. Alt başlıklar ise  13 punto, koyu renkli olarak paragraf başına gelecek şekilde düzenlenmelidir.
 3. Her raporun aşağıdaki konu maddelerini içermesi gerekir:
  1. İçindekiler (sayfa numaraları gösterilecek şekilde);
  2. Stajının yapılacağı kurum ya da kuruluş hakkında genel bilgiler (kısa tarihçesi, çalışan sayısı, işleyiş şeması, amaçları, fonksiyonları vb.);
  3. Yapılan işlerin günlük raporunu gösteren çalışma çizelgesi;
  4. Giriş (stajın konusu, amacı ve önemi hakkında bilgi mutlak surette verilmelidir);
  5. Staj süresince yapılan işler ve kazanılan bilgi ve becerileri içeren "Genel Rapor" ;
  6. Sonuç (stajdan elde edilen bilgi, beceri ve veriler özetlenecek, çalışma kapsamında gerekli görülen önerilerde bulunulacaktır);
  7. "Öğrenci Kurum Değerlendirme Yazısı" staj bitiminde doldurulacak ve öğrencinin kurum ile ilgili değerlendirmelerini içerecektir.
  8. Ekler. 

 

Staj Evrakları:
 1. Staj Defteri (Kapak, Günlük ve Haftalık Staj Programı, Genel Rapor, Sonuç ve varsa Ekler) (Öğrenci tarafından doldurulacak)
 2. Kurum Değerlendirme Yazısı  (Öğrenci tarafından doldurulacak)
 3. Staj Başarı Belgesi (Stajın yapıldığı kurum tarafından doldurulacak)
 4. Staj Sicil Belgesi (Stajın yapıldığı kurum tarafından doldurulacak)
 
Staj Değerlendirme Formu (Bölüm başkanlığı veya bölüm başkanının görevlendireceği öğretim üyesi tarafından doldurulacak)