Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Staj Evrakları

FİZİK BÖLÜMÜ
STAJ BAŞVURU EVRAKLARI
Tüm Belgeler Bilgisayar Ortamında Doldurulup, Çıktı Alınarak İmzalanmalı ve İmzalatılmalıdır
 1. Staj Defteri (Kapak, Günlük ve Haftalık Staj Programı, Genel Rapor, Sonuç ve varsa Ekler) (Öğrenci tarafından doldurulacak)
 2. Kurum Değerlendirme Yazısı  (Öğrenci tarafından doldurulacak)
 3. Staj Başarı Belgesi (Stajın yapıldığı kurum tarafından doldurulacak)
 4. Staj Sicil Belgesi (Stajın yapıldığı kurum tarafından doldurulacak)
 5. EKLER:
  EK 0 (Staj Başvuru Formu)
  EK 1
  EK 2
  EK 3
  EK 4
  EK 5
 
Staj Değerlendirme Formu (Bölüm başkanlığı veya bölüm başkanının görevlendireceği öğretim üyesi tarafından doldurulacak)

Ekler

ek_1.doc
ek_2.doc
ek_3.doc
ek_4.doc
ek_5.doc
staj_basari_belgesi.doc
staj_degerlendirme_raporu.doc
staj_program_defteri.doc
staj_sicil_belgesi.doc