Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Fizik Bölümü Staj Uygulama İlkeleri

T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ
STAJ ÇALIŞMASI UYGULAMA İLKELERİ

 

MADDE 1. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Lisans öğrencilerinin yapmak istemeleri halinde yükümlü oldukları toplam staj süresi 20 (yirmi) iş günüdür.


MADDE 2. Öğrenci stajını, 5. yarıyıla geçmeye hak kazandığı dönemden itibaren başlamak üzere 7. yarıyılın başına kadar tamamlamak zorundadır.


MADDE 3. Bölüm başkanlığı veya bölüm başkanının görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından uygun bulunması durumunda, öğrenci stajının tümünü aynı yerde ya da 10'ar iş günü temel alınarak iki aşamada başka bir işyerinde tamamlayabilir.


MADDE 4. Öğrencilerin staj yapabileceği yerler, bölüm başkanlığı tarafından kuruluşların gösterildiği bir liste şeklinde bölüm panosunda duyurulur. Öğrenciler staj yapacakları yerleri kendileri de belirleyebilir. Öğrencilerin staj için belirlediği ve ilgili işyerlerinin onaylı kabul yazısı ile staj başvurusu, bölüm başkanlığı veya bölüm başkanının görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.


MADDE 5. Öğrenci staj başarı belgesini elden teslim edemez. Bu belge öğrencinin stajını yaptığı işyeri tarafından taahhütlü olarak bölüme gönderilir. Aksi durumda öğrencinin stajı başarısız sayılır.


MADDE 6. Öğrenci staj yaptığı işyerinin çalışma kuralları ve disiplin yönetmeliğine uymak zorundadır. Staj sonunda "Staj Sicil Belgesi" ilgili bölüme gönderilir.


MADDE 7. Staj yazım kurallarına uymayan staj raporları değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci doğrudan başarısız sayılır.


MADDE 8. Staj teslim tarihleri ve değerlendirme sonuçları her yarıyılın sonunda bölüm başkanlığı tarafından ilan panosunda duyurulur.