Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Optik ve Dalgalar Laboratuvarı

1.Deney: Mercek Kanunları ve Optik Cihazlar

2.Deney: Kırınım ve Girişim

3.Deney: Michelson İnterforemetresi

4.Deney: Prizma Spektrometresi

5.Deney: Basit Harmonik Hareket ve Enerjinin Korunumu

6.Deney: Sönümlü Harmonik Hareket

7.Deney: Polarizasyon ve Malu Yasası

8.Deney: Newton Halkaları

 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN DÜZENLENMİŞ GENEL FİZİK III LABORATUVARI FÖYÜ

Ekler

FBÖ_GenelFizIII_Foy.pdf