Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Lisansüstü Seminerleri

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Seminerleri

22 Mayıs 2018

14:00

Semih Öztürk (DR Öğrencisi)

Danışman:

Doç.Dr. Mustafa KURT

HAVA VE KARA PLATFORMLARINDA OPTİK BANT HABERLEŞME SİSTEMLERİNİN ANALİZİ

23 Mayıs 2018

15:00

Yasemin SEMİZ (YL Öğrencisi)

Danışman:

Doç.Dr. E.Dilara ATALAY

GAFKROMİK EBT3 FİLMLERİNİN RADYOTERAPİ UYGULAMALARINDA KULLANILMASININ FİZİKSEL VE DOZİMETRİK OLARAK İNCELENMESİ

29 Mayıs 2018

14:00

Çağdaş KANVERMEZ (DR Öğrencisi)

Danışman:

Prof.Dr. Faruk SOYDUGAN

KLASİK ALGOLLERİN TEMEL PARAMETRE DAĞILIMLARI İLE KİNEMATİK VE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

30 Mayıs 2018

14:00

Güven AKPINAR (YL Öğrencisi)

Danışman:

Prof.Dr. Hilal GÖKTAŞ

ELEKTROSPİNNİNG YÖNTEMİYLE POLİMER NANOFİBERLERİN ÜRETİMİ

30 Mayıs 2018

15:00

Esra KUŞ (YL Öğrencisi)

Danışman: Prof.Dr. Serhat ÖZDER

ZnS İNCE FİLMLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Fe ELEMENTİNİN ETKİSİ

5 Haziran 2018

14:00

Sinan ALLAK (DR Öğrencisi)

Danışman:

Prof.Dr. Faruk SOYDUGAN

AŞIRI PARLAK X-IŞIN KAYNAKLARININ X-IŞIN VE OPTİK ÖZELLİKLERİ

5 Haziran 2018

15:00

Sinan Aksoy  (DR Öğrencisi)

Danışman:

Doç.Dr. Mustafa KURT

FERROELEKTRİK SIVI KRİSTALLERDE ELEKTRİK ALAN ETKİSİ ALTINDA SM A-SM C* FAZ GEÇİŞİNİN MODELLENMESİ

6 Haziran 2018

14:00

Hüseyin AYDIN (DR Öğrencisi)

Danışman:

Dr. Öğr. Ü. Melis ULU DOĞRU

UNİMODULAR F(R) TEORİDE CHAPLYGN GAZ DAĞILIMI

6 Haziran 2018

15:00

Melis VEİS  (YL Öğrencisi)

Danışman:

Doç.Dr. Mustafa KURT

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN LAZERLERİN DEMET PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Yer: Fizik Bölümü Ramazan Aydın Seminer Salonu

 

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Seminerleri

Tarih -Saat

Öğrenci

Konu

Danışman

24 /05/2017 - 14:30

Gonca ZEYBEK (YL)

Hidrodinamik Şok Dalgalarında Viskozitenin Etkisi

Doç.Dr. Hüseyin ÇAVUŞ

24/05/2017 - 15:00

Nuray ÇAKIROĞLU (DR)

Galaksilerin Galaksiler ve Galaksi Kümelerinin Optik ve X-Işın Özellikleri

Doç.Dr. Gülnür İKİSGÜN

25/05/2017 - 14:30

Kamuran YILMAZ (YL)

Camın Akustik Özellikleri

Yrd.Doç.Dr. Melis ULU DOĞRU

 

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Seminerleri

Tarih -Saat

Öğrenci

Konu

Danışman

4 Ocak 2017 – 14:30

Erhan TİRYAKİ -Doktora

Yalıtkan Filmlerin Yansıma Spektrumu Kullanılarak Paul Dalgacığı ile Kırılma İndisinin Belirlenmesi

Prof.Dr. Serhat ÖZDER

4 Ocak 2017 – 15:00

Merve YİĞİT –Yüksek Lisans

Fotovoltaik Uygulamalar için Kullanılan ITO ve FTO İnce Filmleri

Prof.Dr. Vildan BİLGİN

11 Ocak 2017- 14:30

Fehmi KARA – Yüksek Lisans

Maneyetohidrodamik Rayleigh-Taylor Kararsızlığında Dönme ve Manyetik Alanın Etkisi

Doç.Dr. Hüseyin ÇAVUŞ

11 Ocak 2017- 15:00

Sema ASLAN – Yüksek Lisans

Kayalık Arazide Lazer Emiliminin ve Isıl Dağılımın Teorik Olarak Hesaplanması

Doç.Dr. Mustafa KURT