Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Lisansüstü Seminerleri

2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

Gün - Saat

Danışman

Öğrenci

Konu

21.05.2019 - 14:00

Doç.Dr.

 Murat ERTÜRK

Meral COŞKUN (YL)

Genelleştirilmiş Bessel Fonksiyonlarının Atomik Orbitaller olarak Kullanılması

22.05.2019 - 14:00

Prof.Dr.

Hüseyin ÇAVUŞ

Gökhan ARAZ (YL)

ACE Uydusu Verileriyle Gezegenler Arası Ortamda Güneş Kaynaklı Şok Dalgalarının İncelenmesi

22.05.2019 - 14:30

Prof.Dr.

Ahmet ERDEM

Murat İnanç GÖZÜTOK (YL)

Algol Paradoksu

22.05.2019 - 15:00

Prof.Dr.

 İsmail TARHAN

Hasan Hakan BAŞARAN (DR)

Türkiye'de ve Dünya'da Karasal (OnShore) ve Denizsel (OffShore) Rüzgar Santral Çalışmaları

29.05.2019 - 14:00

Prof.Dr.

İhsan YILMAZ

Ercan ÇAĞLAR (DR)

Kuantum Açık Anahtarlı Kriptografi Yöntemleri

29.05.2019 - 14:30

Doç.Dr.

Mustafa KURT

Bilge Çiğdem ÇİFTÇİ (YL)

Piezoelerktrik Tabanlı Akustik Frekans Çözümleyici

29.05.2019 - 15:00

Prof. Dr.

Esin SOYDUGAN

Simge ÖZER

(DR)

Bazı Algol Türü Çift Sistemlerin Zonklama Doğası

31.05.2019 - 13:30

Doç. Dr.

E. Dilara ATALAY

Çiğdem AYDOĞDU (YL)

Radyoterapi Tedavi Planlama İçin Hounsfield Unit Ve Rölatif Elektron Yoğunluğu Arasındaki İlişki

31.05.2019 - 14:00

Doç. Dr.

Mustafa KURT

Sedat AVCI (DR)

Türkiye'de Kurulumu Gerçekleşen Güneş Panelleri ve Problemleri

 

YER: FİZİK BÖLÜMÜ PROF.DR. RAMAZAN AYDIN SEMİNER SALONU

 

2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİZİK BÖLÜMÜ SEMİNER PROGRAMI

8 Mayıs 2018

15:00

Dr. Doğan MANSUROĞLU

FARKLI PLAZMA DEŞARJLARI VE UYGULAMALARI - ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

15 Mayıs 2018

15:00

Dr. Filiz KAHRAMAN ALİÇAVUŞ

POLONYA WROCLAW ÜNVERSİTESİNDE A/F TAYF TÜRÜ ZONKLAYAN YILDIZLARIN TAYFSAL  ANALİZLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

22 Mayıs 2018

14:00

Semih Öztürk (DR Öğrencisi)

Danışman:

Doç.Dr. Mustafa KURT

HAVA VE KARA PLATFORMLARINDA OPTİK BANT HABERLEŞME SİSTEMLERİNİN ANALİZİ

22 Mayıs 2018

15:00

Doç. Dr. Emre COŞKUN

ZnSe VE SnSe YAPIDAKİ YARIİLETKEN MALZEMELERİN SİLİKON NANOİPLİKSİ MALZEMELERLE OLUŞTURACAKLARI HETEROYAPILARIN AYGIT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR'

23 Mayıs 2018

14:00

Dr. Fatma ÖZÜTOK

M:WO3 FİLMLERİNİN RAMAN SPEKTRUMLARININ İKİ FARKLI SPEKTROMETRE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

23 Mayıs 2018

15:00

Yasemin SEMİZ (YL Öğrencisi)

Danışman:

Doç.Dr. E.Dilara ATALAY

GAFKROMİK EBT3 FİLMLERİNİN RADYOTERAPİ UYGULAMALARINDA KULLANILMASININ FİZİKSEL VE DOZİMETRİK OLARAK İNCELENMESİ

29 Mayıs 2018

14:00

Çağdaş KANVERMEZ (DR Öğrencisi)

Danışman:

Prof.Dr. Faruk SOYDUGAN

KLASİK ALGOLLERİN TEMEL PARAMETRE DAĞILIMLARI İLE KİNEMATİK VE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

29 Mayıs 2018

15:00

Dr. Yasemin ÜNAL

ALMANYA-MAİNZ JOHANNES GUTENBERG ÜNİVERSİTESİ'NDE DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

(ETKİN ALAN TEORİSİ KULLANILARAK BARYON BOZUNUMLARININ İNCELENMESİ)

30 Mayıs 2018

14:00

Güven AKPINAR (YL Öğrencisi)

Danışman:

Prof.Dr. Hilal GÖKTAŞ

ELEKTROSPİNNİNG YÖNTEMİYLE POLİMER NANOFİBERLERİN ÜRETİMİ

30 Mayıs 2018

15:00

Esra KUŞ (YL Öğrencisi)

Danışman: Prof.Dr. Serhat ÖZDER

ZnS İNCE FİLMLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Fe ELEMENTİNİN ETKİSİ

5 Haziran 2018

14:00

Sinan ALLAK (DR Öğrencisi)

Danışman:

Prof.Dr. Faruk SOYDUGAN

AŞIRI PARLAK X-IŞIN KAYNAKLARININ X-IŞIN VE OPTİK ÖZELLİKLERİ

5 Haziran 2018

15:00

Sinan Aksoy  (DR Öğrencisi)

Danışman:

Doç.Dr. Mustafa KURT

FERROELEKTRİK SIVI KRİSTALLERDE ELEKTRİK ALAN ETKİSİ ALTINDA SM A-SM C* FAZ GEÇİŞİNİN MODELLENMESİ

6 Haziran 2018

14:00

Hüseyin AYDIN (DR Öğrencisi)

Danışman:

Dr. Öğr. Ü. Melis ULU DOĞRU

UNİMODULAR F(R) TEORİDE CHAPLYGN GAZ DAĞILIMI

6 Haziran 2018

15:00

Melis VEİS  (YL Öğrencisi)

Danışman:

Doç.Dr. Mustafa KURT

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN LAZERLERİN DEMET PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

 

 

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Seminerleri

Öğrencinin Adı

Danışman

Başlık

Gün - Saat

Gonca ZEYBEK (YL)

Doç.Dr. Hüseyin ÇAVUŞ

Hidrodinamik Şok Dalgalarında Viskozitenin Etkisi

24 /05/2017 - 14:30

Nuray ÇAKIROĞLU (DR)

Doç.Dr. Gülnür İKİSGÜN

Galaksilerin Galaksiler ve Galaksi Kümelerinin Optik ve X-Işın Özellikleri

24/05/2017 - 15:00

Kamuran YILMAZ (YL)

Yrd.Doç.Dr. Melis ULU DOĞRU

Camın Akustik Özellikleri

25/05/2017 - 14:30

 

 

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Seminerleri

Tarih -Saat

Öğrenci

Konu

Danışman

4 Ocak 2017 – 14:30

Erhan TİRYAKİ -Doktora

Yalıtkan Filmlerin Yansıma Spektrumu Kullanılarak Paul Dalgacığı ile Kırılma İndisinin Belirlenmesi

Prof.Dr. Serhat ÖZDER

4 Ocak 2017 – 15:00

Merve YİĞİT –Yüksek Lisans

Fotovoltaik Uygulamalar için Kullanılan ITO ve FTO İnce Filmleri

Prof.Dr. Vildan BİLGİN

11 Ocak 2017- 14:30

Fehmi KARA – Yüksek Lisans

Maneyetohidrodamik Rayleigh-Taylor Kararsızlığında Dönme ve Manyetik Alanın Etkisi

Doç.Dr. Hüseyin ÇAVUŞ

11 Ocak 2017- 15:00

Sema ASLAN – Yüksek Lisans

Kayalık Arazide Lazer Emiliminin ve Isıl Dağılımın Teorik Olarak Hesaplanması

Doç.Dr. Mustafa KURT