Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Lisansüstü Seminerleri

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Seminerleri

Tarih -Saat

Öğrenci

Konu

Danışman

24 /05/2017 - 14:30

Gonca ZEYBEK (YL)

Hidrodinamik Şok Dalgalarında Viskozitenin Etkisi

Doç.Dr. Hüseyin ÇAVUŞ

24/05/2017 - 15:00

Nuray ÇAKIROĞLU (DR)

Galaksilerin Galaksiler ve Galaksi Kümelerinin Optik ve X-Işın Özellikleri

Doç.Dr. Gülnür İKİSGÜN

25/05/2017 - 14:30

Kamuran YILMAZ (YL)

Camın Akustik Özellikleri

Yrd.Doç.Dr. Melis ULU DOĞRU

 

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Seminerleri

Tarih -Saat

Öğrenci

Konu

Danışman

4 Ocak 2017 – 14:30

Erhan TİRYAKİ -Doktora

Yalıtkan Filmlerin Yansıma Spektrumu Kullanılarak Paul Dalgacığı ile Kırılma İndisinin Belirlenmesi

Prof.Dr. Serhat ÖZDER

4 Ocak 2017 – 15:00

Merve YİĞİT –Yüksek Lisans

Fotovoltaik Uygulamalar için Kullanılan ITO ve FTO İnce Filmleri

Prof.Dr. Vildan BİLGİN

11 Ocak 2017- 14:30

Fehmi KARA – Yüksek Lisans

Maneyetohidrodamik Rayleigh-Taylor Kararsızlığında Dönme ve Manyetik Alanın Etkisi

Doç.Dr. Hüseyin ÇAVUŞ

11 Ocak 2017- 15:00

Sema ASLAN – Yüksek Lisans

Kayalık Arazide Lazer Emiliminin ve Isıl Dağılımın Teorik Olarak Hesaplanması

Doç.Dr. Mustafa KURT