Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Modern Fizik Laboratuvarı

1.DENEY

Franck-Hertz Deneyi

      Bu deneyde, atomik yapının belli enerji seviyelerinden oluştuğunun, civa için uyarma potansiyellerinin ölçülerek kesikli enerji yapısında  olduğunun gösterilmesi amaçlanmaktadır.

2.DENEY

e/m Oranının Tayini

      Bu deneyde elektronun yükünün kütlesine oranının elde edilmesi ve manyetik alan içerisinde elektronların sapmasının görülmesi amaçlanmaktadır

3.DENEY

Fotoelektrik Olay

      Bu deneyde farklı dalga boylu ışıklar için fotoelektrik etkinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

4.DENEY

Radyoaktivivite ve Geiger-Müller Sayacı

      Bu deneyde radyoaktif bozunma hakkında bilgi sahibi olmanın yanında izotropik bir bozunmanın şiddetinin şiddetinin incelenmesi, geçirgenlik katsayıları hakkında bilgi sahibi olunması ve Geiger-Müller tüpünün incelenmesi amaçlanmaktadır.

5.DENEY

Balmer Serisi ve Hα, Hβ, Hγ ve Hδ Dalga Boylarının Bulunması

      Bu deneyle, öğrencilerimize ızgara filtre ile atomik hidrojenin spektral çizgilerini göstermeyi, Balmer serisi yardımıyla Hα, Hβ, Hγ ve Hδ dalga boylarını bulmayı ve Rydberg sabitininin tayin edilmesini amaçlamaktayız.