Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Mekanik Laboratuvarı

1.DENEY

SABİT HIZLI DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

Herhangi bir kuvvetin etkisi altında kalmadan hareket eden bir cismin hareketinin düz bir çizgide ve sabit hızlı olduğunu göstermek

2.DENEY

SABİT İVMELİ DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET VE DÜZLEMDE HAREKET

Sabit ivmeli düzgün doğrusal hareketin anlaşılması ve eğimli hava masasındaki puck’ın ivmesinin hesaplanması.

3.DENEY

NEWTON HAREKET KANUNLARI: ATWOOD ALETİYLE UYGULAMA

Belli bir açıda yükseltilmiş hava masasına kurulan Atwood aleti kullanılarak Newton’un ikinci kanununun incelenmesi.

4.DENEY

BASİT SARKAÇ

Enerjinin korunumu sarkacın hareketi üzerinden incelenir.

 

5.DENEY

ÇARPIŞMALAR VE ÇİZGİSEL MOMENTUMUN KORUNUMU

Yalıtılmış bir sistemde farklı tür çarpışmalar için çizgisel momentumun korunumunun incelenmesi.

6.DENEY

DAİRESEL HAREKET

Merkezinden geçen ekseni etrafında dönen diskin dinamiğinin ve açısal ivme, açısal hız, diskin eylemsizlik momenti ve mekanik enerjisinin korunumunun araştırılması

Ekler

FIZ103-deney_foyu.pdf