Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Bölüm Seminerleri

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bölüm Seminerleri

Tarih

Konuşmacı

Konu

16 Kasım 2016

Dr. Murat ERTÜRK

Size-Extensivity Correction Methods in Multi-Reference CI Approach Applied to Excıted States of Molecules

30 Kasım 2016

Prof.Dr. Vildan BİLGİN

1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Kapsamında Şirket Kurma Örneği

14 Aralık 2016

Prof.Dr. İsmail TARHAN

ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsünün Rüzgar ve Güneş Enerji Potansiyeli

28 Aralık 2016

Prof.Dr. Osman DEMİRCAN

Yıldızların ve Gezegenlerin Oluşumu ve Evrimi

Bölüm seminerleri, Fizik Bölümü Seminer Salonunda Çarşamba günleri saat 15:00'da yapılmaktadır.