Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Bölüm Seminerleri

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bölüm Seminerleri

8 Mayıs 2018

15:00

Dr. Doğan MANSUROĞLU

FARKLI PLAZMA DEŞARJLARI VE UYGULAMALARI - ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

15 Mayıs 2018

15:00

Dr. Filiz KAHRAMAN ALİÇAVUŞ

POLONYA WROCLAW ÜNVERSİTESİNDE A/F TAYF TÜRÜ ZONKLAYAN YILDIZLARIN TAYFSAL  ANALİZLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

22 Mayıs 2018

15:00

Doç. Dr. Emre COŞKUN

ZnSe VE SnSe YAPIDAKİ YARIİLETKEN MALZEMELERİN SİLİKON NANOİPLİKSİ MALZEMELERLE OLUŞTURACAKLARI HETEROYAPILARIN AYGIT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR'

23 Mayıs 2018

14:00

Dr. Fatma ÖZÜTOK

M:WO3 FİLMLERİNİN RAMAN SPEKTRUMLARININ İKİ FARKLI SPEKTROMETRE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

29 Mayıs 2018

15:00

Dr. Yasemin ÜNAL

ALMANYA-MAİNZ JOHANNES GUTENBERG ÜNİVERSİTESİ'NDE DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

(ETKİN ALAN TEORİSİ KULLANILARAK BARYON BOZUNUMLARININ İNCELENMESİ)

Yer: Fizik Bölümü Ramazan Aydın Seminer Salonu

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bölüm Seminerleri

Tarih

Konuşmacı

Konu

16 Kasım 2016

Dr. Murat ERTÜRK

Size-Extensivity Correction Methods in Multi-Reference CI Approach Applied to Excıted States of Molecules

30 Kasım 2016

Prof.Dr. Vildan BİLGİN

1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Kapsamında Şirket Kurma Örneği

14 Aralık 2016

Prof.Dr. İsmail TARHAN

ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsünün Rüzgar ve Güneş Enerji Potansiyeli

28 Aralık 2016

Prof.Dr. Osman DEMİRCAN

Yıldızların ve Gezegenlerin Oluşumu ve Evrimi

Bölüm seminerleri, Fizik Bölümü Seminer Salonunda Çarşamba günleri saat 15:00'da yapılmaktadır.