Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Elektronik Laboratuvarı

Elektronik laboratuarında öğrencilerimize, elektrik ve elektronik ile ilgili teorik derslerde işledikleri konularla ilgili güncel konuları da kapsayan aşağıdaki deneyler yaptırılmaktadır.

1.DENEY

Ohm yasası uygulamaları ve dirençlerin bağlantı biçimleri

      Renk kodlarına göre dirençlerin teorik değerlerinin bulunması, Ohm yasasında bulunan üç değişken arasındaki ilişkiyi bulmak, seri ve paralel  devrelerde akım-gerilim değerleri arasındaki ilişkiyi gözlemek. Devre kurma bordunun çalışmasını öğrenmek.

2.DENEY

Kirchoff Yasaları

    Elektrik devrelerinde Kirchoff yasalarının deneysel olarak ispatlanması.

3.DENEY

Thevenin Eşdeğer Devre Teoremi

      Thevenin Eşdeğer Devre Teoreminin öğrenilmesi ve karmaşık elektronik devrelerinin basitleştirilerek çözülmesi.

4.DENEY

Yarıiletken devre elemanları ve Diyotlar

      Yarıiletken diyotların çalışma (karakteristik) eğrilerinin deneysel olarak tanımlanması ve diyotlarla ilgili uygulamalar yapılması

5.DENEY

Transistör Uygulamaları I-II

      Transistörlerin tanınması ve transistörlere ait bazı işlevsel karakteristiklerin saptanması. Transistörlere ait yeni uygulama devreleri görmek.

6.DENEY

Mantık Devreleri ve Kapılar

      Dijital elektronikte kullanılan kapılar hakkında bilgi sahibi olmak, DEĞİL (INVERTER), VE (AND) ve VEYA (OR) kapılarına ait uygulamalar yapmak. De Morgan kurallarının öğrenilmesi ve doğrulanması.