Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Elektrik ve Manyetizma Laboratuvarı

1.DENEY

EŞ POTANSİYEL YÜZEYLER


      Elektriksel eşpotansiyel çizgileri yardımı ile elektrik alan çizgilerinin çizilmesi

2.DENEY

KAPASİTÖRLERİN BAĞLANMASI

 

         Kapasitörlerin bağlantı biçimlerinin uygulanması, seri ve paralel bağlantılarda akım(I) - gerilim(V) - sığa(C) değerlerinin gözlenmesi.

3.DENEY

OHM YASASI UYGULAMALARI


      Renk kodlarına göre dirençlerin teorik değerlerinin ve Ohm yasasındaki üç değişken arasındaki ilişkinin bulunması ve voltmetre-ampermetrenin kullanımının öğrenilmesi.

4.DENEY

KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI


      Önceden yüksüz olan kondansatörün yüklenmesi ve boşaltılması ile kondansatördeki yükün zamana bağlılığını göstermek, seri RCdevrelerinde akım ve gerilim değerlerinin incelenmesi ve RC zaman sabitinin bulunması.

5.DENEY

BIOT – SAVART YASASI


      Çembersel iletkenin manyetik alanının akıma ve uzaklığa bağlı olarak belirlenmesi.

6.DENEY

MANYETİK KUVVET ÖLÇÜMÜ


      Solenoidin manyetik alanı ve manyetik kuvvetin ölçülmesi.

Ekler

deney-foyu.pdf