Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Yüksek Lisans Programı İçin Bilimsel Hazırlık Dersleri

Yüksek Lisans Programı İçin Bilimsel Hazırlık Dersleri

Güz Yarıyılı
Kuantum Fiziği (4 2 0 5)
Termodinamik ve İstatistik Fizik (3 2 0 4)
 
Bahar  Yarıyılı
Kuantum Mekaniği (4 2 0 5)
Elektromanyetik Teori (4 2 0 5)