Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Yaz Okulu Final Sınavları

Yaz Okulu Sınavları

Fizik I: 26 Ağustos 2017 12:30 - D204 ve D304

Fizik II: 26 Ağustos 2017 14:30 - D204 ve D304