Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Uluslararası Öğrenci statüsündeki Öğrencilerin Dikkatine

Uluslararası Öğrenci statüsündeki Öğrenciler

Başarı Burs Programının başvuru süreci http://www.turkiyeburslari.gov.tr/ adresinde başlamıştır.