Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Tek Ders Sınavı (Mezuniyetine Tek Dersi Kalanlar) Duyurusu

2010 yılı ve daha önceki yıllarda kayıtlılara tek dersten sınav hakkı

Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nden önceki Yönetmeliğe  tabi  olan  (2010 yılı ve daha  önceki yıllarda kayıtlı olan) öğrenciler için tek ders sınav hakkı verilmesi ile ilgili 13/02/2017 tarih ve 11/3 saylı Senato Kararı gereğince mezun olma aşamasındaki öğrencilere (2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yanyılı başında) 16/02/2017 tarihinde tek ders sınav hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi.