Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından Fakültemizde öğrenim gören öğrencilere  28 Mart 2018 tarihinde Troia Kültür Merkezi Sevim Buluç Oditoryumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilecektir. Buna göre bu eğitime katılmak için, öğrencılerimizin en geç 15 Mart 2018 mesai bitimine kadar Doç.Dr. Murat ERTÜRKe isim yazdırmaları gerekmektedir.