Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından yapılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılacakların isimleri aşağıda verilmektedir. Katılımcıların Dr. Afşar KABAŞ ile iletişime geçerek 03-04 Mayıs 2017 tarihlerinde Ziraat Fakültesi Amfisinde 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hazır olmaları gerekmektedir.

100205053

Ümit GÖĞÜLTER

140205003

Abdul RAHEEM

100205036

Elif Müge TAMBULUT

110205007

Berk BECEREN

100205021

Levent BAŞ

080205055

Barbaros ÇEVİRİCİ