Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Beslenme Bursu ve Kısmi Zamanlı Öğrenci

Beslenme Bursu ve Kısmi Zamanlı Öğrenci

Üniversitemiz  Sağlık Kültür  ve Spor Daire Başkanlığı'nın "Beslenme Yardımı Uygulama Esasları" ile "Kısmi Zamanlı Öğrenci Uygulama Esasları" ve başvuru formları http://sks.comu.edu.tr/formlar adresinde yayınlanmıştır. Başvuruda bulunmak isteyenler için duyurulur.