Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Bahar Yarıyılı Seminer Programı

Bahar Yarıyılı Seminer Programı

2017-2018 ÖĞRETİM YILI

BAHAR YARIYILI

FİZİK BÖLÜMÜ SEMİNER PROGRAMI

8 Mayıs 2018

15:00

Dr. Yasemin ÜNAL

ALMANYA-MAİNZ JOHANNES GUTENBERG ÜNİVERSİTESİ'NDE DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

(ETKİN ALAN TEORİSİ KULLANILARAK BARYON BOZUNUMLARININ İNCELENMESİ)

15 Mayıs 2018

15:00

Dr. Filiz KAHRAMAN ALİÇAVUŞ

POLONYA WROCLAW ÜNVERSİTESİNDE A/F TAYF TÜRÜ ZONKLAYAN YILDIZLARIN TAYFSAL  ANALİZLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

22 Mayıs 2018

15:00

Doç. Dr. Emre COŞKUN

ZnSe VE SnSe YAPIDAKİ YARIİLETKEN MALZEMELERİN SİLİKON NANOİPLİKSİ MALZEMELERLE OLUŞTURACAKLARI HETEROYAPILARIN AYGIT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR'

23 Mayıs 2018 15:00

Melis VEİS  (YL Öğrencisi)

Danışman:

Doç.Dr. Mustafa KURT

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN LAZERLERİN DEMET PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

29 Mayıs 2018

14:00

Çağdaş KANVERMEZ (DR Öğrencisi)

Danışman:

Prof.Dr. Faruk SOYDUGAN

KLASİK ALGOLLERİN TEMEL PARAMETRE DAĞILIMLARI İLE KİNEMATİK VE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

29 Mayıs 2018

15:00

Dr. Doğan MANSUROĞLU FARKLI PLAZMA DEŞARJLARI VE UYGULAMALARI - ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

30 Mayıs 2018

14:00

Sinan ALLAK (DR Öğrencisi)

Danışman:

Prof.Dr. Faruk SOYDUGAN

AŞIRI PARLAK X-IŞIN KAYNAKLARININ X-IŞIN VE OPTİK ÖZELLİKLERİ

30 Mayıs 2018

15:00

Esra KUŞ (YL Öğrencisi)

Danışman: Prof.Dr. Serhat ÖZDER

ZnS İNCE FİLMLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Fe ELEMENTİNİN ETKİSİ

30 Mayıs 2018

 

Semih Öztürk (DR Öğrencisi)

Danışman:

Doç.Dr. Mustafa KURT

HAVA VE KARA PLATFORMLARINDA OPTİK BANT HABERLEŞME SİSTEMLERİNİN ANALİZİ

5 Haziran 2018

15:00

Sinan Aksoy  (DR Öğrencisi)

Danışman:

Doç.Dr. Mustafa KURT

FERROELEKTRİK SIVI KRİSTALLERDE ELEKTRİK ALAN ETKİSİ ALTINDA SM A-SM C* FAZ GEÇİŞİNİN MODELLENMESİ

06 Haziran 2018 14:30

Yasemin SEMİZ (YL Öğrencisi)

Danışman:

Doç.Dr. E.Dilara ATALAY

GAFKROMİK EBT3 FİLMLERİNİN RADYOTERAPİ UYGULAMALARINDA KULLANILMASININ FİZİKSEL VE DOZİMETRİK OLARAK İNCELENMESİ

06 Haziran 2018 15:30

Güven AKPINAR (YL Öğrencisi)

Danışman:

Prof.Dr. Hilal GÖKTAŞ

ELEKTROSPİNNİNG YÖNTEMİYLE POLİMER NANOFİBERLERİN ÜRETİMİ

6 Haziran 2018

14:00

Hüseyin AYDIN (DR Öğrencisi)

Danışman:

Dr. Öğr. Ü. Melis ULU DOĞRU

UNİMODULAR F(R) TEORİDE CHAPLYGN GAZ DAĞILIMI

20 Haziran 2018 14:00 Dr. Fatma ÖZÜTOK M:WO3 FİLMLERİNİN RAMAN SPEKTRUMLARININ İKİ FARKLI SPEKTROMETRE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Not: Sarı ile gösterilen seminerler lisansüstü öğrenci seminerleridir.

Yer: Fizik Bölümü Ramazan Aydın Seminer Salonu