Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

2017-2018 BAHAR Yarıyılı Seçmeli Dersleri

2017-2018 BAHAR Yarıyılı Açılması Planlanan Seçmeli Dersleri

FİZİK BÖLÜMÜ 2017-2018 BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ

3. SINIF - SEÇMELİ DERSLER (2 Ders açılmalı)

T

U

L

Kredi

Öğretim Elemanı

FİZ 332 21. YY için Fizik

3

0

0

3

Doç.Dr. Kıvanç SEL

FİZ 342 Radiation Physics

2

2

0

3

Doç.Dr. Emine Dilara ATALAY

FİZ328 Yeni Enerji Kaynakları

3

0

0

3

Doç.Dr. Hüseyin ÇAVUŞ

FİZ376 Atom Molekül Fiziğine Giriş

3

0

0

3

Dr. Murat ERTÜRK

FİZ 338 Dijital Elektronik

2

2

0

3

Prof.Dr. Serhat ÖZDER

FİZ 350 Pratik Astronomi II

2

2

0

3

Dr. Afşar KABAŞ

FZK344 Genel Astronomi II

2

2

0

3

Dr. Naci ERKAN

FİZ 352 Fizik Tarihi

3

0

0

3

Yrd.Doç.Dr. Oktay YILMAZ

FZK310 Temel Yüksek Enerji Astrofiziği

2

2

0

3

Doç.Dr. Gülnur İKİZ GÜN

14FZK330 Yarıiletken Fiziği

2

2

0

3

Doç.Dr. Kıvanç SEL

4. SINIF - SEÇMELİ DERSLER (2 Ders Açılmalı)

T

U

L

Toplam

Öğretim Elemanı

FZK 402 Physics of Semiconductor Devices

3

0

0

3

Doç.Dr. Kıvanç SEL

FZK408 Temel Yüksek Enerji Fiziği

3

0

0

3

Yrd.Doç.Dr. Oktay YILMAZ

FZK416 Gözlemsel Astronomi

2

2

0

3

Dr. Filiz KAHRAMAN ALIÇAVUŞ

14FZK420 Optoelektronik

2

2

0

3

Doç.Dr. Kıvanç SEL

14FZK418 Katıhal Fiziği

2

2

0

3

Doç.Dr. Kıvanç SEL

14FZK414 Astrofizik II

2

2

0

3

Dr. Ahmet BULUT

FİZ 454 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri

2

2

0

3

Doç.Dr. Emine Dilara ATALAY