Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

16-17 BAHAR Dönemsonu Sınav Programı