Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Ulusal Yayınlar

ULUSLAR YAYINLAR

Ulusal Makaleler
1-
Kurt M., Yurtseven H., Calculation of the temperature-induced frequency shifts of the raman modes as a function of pressure in phase I of s-triazine,  BALKAN PHYSICS LETTER, 18, 181039, (2010) 291-301
 
Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler
1-
Sen, Mukadder IGDI.; Gün, Gülnur IKIS; Limboz, Füsun, 2010,  Bir Kataklismik Değişenin XMM-Newton ile X-ışın Veri Analizi, XVII. Türkiye Ulusal Astronomi Kongresi & VI. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 31-Ağustos - 4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
2-
Karagül,A., Gök,F.,İkis Gün,G.,Sezer,A.,2010, ‘ SW UMa Coşkun Değişen yıldızının X-Işını Analizi’, XVII. Türkiye Ulusal Astronomi Kongresi & VI. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 31-Ağustos - 4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
3-
Püsküllü, Ç, Soydugan, F., “O ve B Tür Yıldızlarda Rüzgar ve Dönme Hızı Arasındaki İlişki”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana (ulusal kongre).
4-
Tüysüz, M., Bilir, S., Soydugan, F., Eker, Z., “Aktif kromosferli Çift yıldızların Kinematiği”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana (ulusal kongre).
5-
Soydugan, F., Soydugan, E., Bilir, S., Yaz, E., Tüysüz, M., Şenyüz, T., Eker, Z., Demircan, O., “Ayrık Örten Çift Yıldızlar: Örnek Uygulamalar ve Bazı Temel Bağıntılar”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana (çağrılı bildirili katılım-ulusal çalıştay).
6-
Demircan, O., Erdem, A., Soydugan, F., Soydugan, E., Bakış, V., Tüysüz, M., Doğru, S., Özkan, T., Saygaç, T., Bilir, S., “ÇOMÜ T122 ve İÜ T60 Teleskopları ile İlgili Gelişmeler”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana (ulusal kongre).
7-
Sürgit, D., Erdem, A., Budding, E., “Çoklu Bileşenli bir Sistem:KZ Pav”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, VI. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, ADANA(bildirili katılım).
8-
Erdem, A., Sürgit, D., Bir Kromosferik Aktif Çift Yıldız: CF Tuc, İstanbul Üni. Astronomi ve Uzay Bil. Böl., 11 Haziran 2010 (bildirili katılım -ulusal çalıştay).
9-
Sürgit, D., Erdem, A., Budding, E., Çoklu Sistem KZ Pav´ın Dönem Analizi ve Astrometrik Çözümü, İstanbul Üni. Astronomi ve Uzay Bil. Böl., 11 Haziran 2010 (poster katılım -ulusal çalıştay).
10-
KAHRAMAN F., SOYDUGAN E. " Seçilen Bazı Beta Cephei Yıldızlarının Frekans Analizi", XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana.
11-
SOYDUGAN, E., KAHRAMAN F., ŞENYÜZ, E. "oEA Türü Bir Çift Sistem: BG PEG" XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana
12-
Ertürk M., “Use of noninteger n-Slater type functions with generalized hyperbolic cosine functions for atomic calculation” Sözlü bildiri, TFD27, 14-17 Eylül, İstanbul Üniv. İstanbul
13-
Doğru, S., Erdem, A., Soydugan, F., Çiçek, C., Soydugan, E., Demircan, O., Zasche, P., “Çok Bileşenli İki Sistemin (KUI93 ve MCA 47), O-C ve Astrometrik Veri Analizi”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana (ulusal kongre).
14-
Aliçavuş, F., Soydugan, F., Erdem, A., Doğru, S., Çiçek, C., Soydugan, E., Demircan, O., “Bazı Klasik Algollerin Yörünge Dönemi Değişimlerine İlk Yaklaşımlar”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana (ulusal kongre).
15-
Bulut,A.; Bulut,I.; Çiçek,C.; Erdem,A; “Örten Çift Yıldızlar HS Her ve RU Mon da Eksen Dönmesi ve Üçünçü Cisim Problemi” XVII.Ulusal Astronomi Kongresi sayfa 28 Eylül 2010
Çiçek ,C.; Bulut, A “Eliptik Yörüngeli Örten Çift Sistemler YY Sgr ve PV Cas’ ın Eksen Dönmesi Analizi” XVII.Ulusal Astronomi Kongresi sayfa 31 Eylül 2010
16-
Soydugan, F., Erdem, A., Budding, E., Soydugan, E., Çiçek, C., Demircan, O., “ÇOMÜ’de Soğuk Yıldızlar Üzerine Araştırmalar”, Güneş ve Güneş Benzeri Yıldızlar Sempozyumu, İstanbul Üni. Astronomi ve Uzay Bil. Böl., 11 Haziran 2010 (bildirili katılım -ulusal çalıştay).
17-
Özkardeş, B., Erdem, A., “Erken tür bir W Uma sistemi V535 Ara’nın Salt Parametreleri”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana (ulusal kongre).
18-

Soydugan, E., Şenyüz, T., “Zonklayan Bileşenli Örten Çift Yıldızlar”, Yakın Çift Yıldızlar Çalıştayı, Haziran 2010, Ege Üni. İzmir (bildirili katılım - ulusal çalıştay).

19-
Kanvermez, Ç, Soydugan, F., Soydugan, E., “Algol Türü Çift Sistem, IO Uma’nın Fotometrik ve Tayfsal Analizi”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana (ulusal kongre).
20-
Soydugan, E., Şenyüz, T., Soydugan, F., Püsküllü, Ç., Kahraman, F., “oEA Türü Bir Çift Sistem: BG Peg”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana (ulusal kongre).
21-
Kaçar, Y., Soydugan, E., “δ-Scuti Yıldızlarında Işıkölçüm Çalışması: İki Örnek Uygulama TYC 4589 2725”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana (ulusal kongre).
22-
Bakis, H., Bakis, V., Bilir, S. , Yaz, E., Demircan, O., “Ori OB1 Oymak Üyesi IM Mon”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana.
23-
Bakis, V.; Bulut, I.; Bilir, S.; Bakis, H.; Demircan, O., “Üçlü Sistem LT CMa: Astrofiziksel parametreler ve CMa OB1 üyeliği”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana.
24-
Demircan, O., “Yakın Çift Yıldızlar için Roche Modeli Ne Kadar Doğru?”, Yakın Çift Yıldızların Yapısı ve Evrimi Çalıştayı, 21-23 Haziran 2010, Ege Üni. Astronomi ve Uzay Bil. Böl., İzmir.
25-
Demircan, O., “Güneş ve Güneş Benzeri Yıldızlar Sempozyumu Değerlendirmesi”, Güneş ve Güneş Benzeri Yıldızlar Sempozyumu, 11 Haziran 2010, İstanbul Üni. Astronomi ve Uzay Bil. Böl., İstanbul.
26-
Bakis,V., “Yakın Cift Yıldızlar İcin Modern Analiz Tekniklerinin Sınırları”, Yakın Çift Yıldızların Yapısı ve Evrimi Çalıştayı, 21-23 Haziran 2010, Ege Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri
27-
E. Canan GÜNAY DEMİREL, İ. YILMAZ,  “Yüksek Boyutta Chaplygin Gazın Termodinamiği”,  XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, 14-17 Eylül 2010,Çukurova Üniversitesi, Adana .
28-
Ketenci, E., Atay, F., Akyüz, İ., Köse, S., Bilgin, V., “Optical, Structural and Surface Properties of Ultrasonically Sprayed CdO:F films”, First Turkish Solar Energy Conference and Exhibition (SolarTR-1), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 29-30 Nisan 2010. 
29-
Demirselçuk, B., Sarıca, E., Gür, E., ve Bilgin, V., “ZnO:Co İnce Filmlerinin Üretilmesi ve Fotolüminesans Özellikleri”, 17. Yoğun Madde Fiziği (YMF17)-Ankara Toplantısı, Ankara Üniversitesi, Ankara, 5 Kasım 2010.
30-

Küçük, N., Kaya, Ş., Bilgin, V., Küçük, İ., ve Göksu, H.Y., “Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Yöntemi ile Büyütülen Co Katkılı ZnO İnce Filmlerin Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi”,Lüminesans Dozimetri Kongresi (LÜMİ-DOZ IV), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 20-22 Eylül 2010