Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Projeler

PROJELER

DPT PROJELERİ
1-
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlemevi Büyük Teleskop Projesi
Prof. Dr. Osman DEMİRCAN, Bütçe:1 000.000 TL 2010 yılı içinde tamamlandı DPT Bilimsel Alt Yapı Projesi, DPT BAP2007K120660
2-

Üniversite Araştırma Merkezleri Alt Yapısı Güçlendirme Projesi
Yürütücü ve Proje ekibi; Prof. Dr. İsmet KAYA, Prof. Dr. Bülent GÜNDÜZ, Prof. Dr. Metehan UZUN, Doç. Dr. Nurettin ŞAHİNER, Doç. Dr. Cengiz CANER, Doç. Dr. HİLAL GÖKTAŞ, Doç. Dr. İsmail KASAP, Yrd. Doç. Dr. Coşkun SILAN, Yrd. Doç. Dr. Kıvanç SEL, Yrd. Doç. Dr. Fatih DOĞAN ve Yrd. Doç. Dr. Barış TUNCEL. Toplam bütçe 8 Milyon TL

 
TÜBİTAK PROJELERİ

Proje Yürütücüleri

1-
Delta Scuti Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Zonklama Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK-107T634, Bütçe: 40.014 TL
2-
Çift Ve Çoklu Yıldız Sistemlerinin Çok Yönlü Analizlerinden İçinde Bulundukları Yıldız Oluşum Bölgelerinin Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK-EVRENA Projesi, 109T449, Bakis,V., Bakis., H., Bilir, S., Yaz, E., Bulut, İ., Demircan, O., Hensberge, H., Nitschelm,C., Zejda, M., Bütçe: 350.000 TL
3- Klasik Algollerde Yörünge Dönemi Değişimlerinin Çok Yönlü İncelenmesi
TUBİTAK Araştırma Projesi, No: TBAG (108T714), Bütçe:190.380,00 TL
Yardımcı Araştırmacılar
1- AstroÇOMÜ: Astronomi Yaz Bilim Kampı, TÜBİTAK-Bilim Toplum Projesi
Eğitmen, Bütçe: 50.620,08 TL.
2- Yüksek Çözünürlüklü Elektro-Optik Kamera Teknolojisi Geliştirilmesi Projesi
TÜBİTAK-107A002, Yardımcı Araştırmacı, Bütçe: 16.250.000,00 TL.
3-

Optik Tomografi Amaçlı Fotonların Biyolojik Dokularda Yayınımının Sayısal Modellenmesi
TÜBİTAK-107T536, Araştırmacı, Bütçe: 224.670 TL.

4- Ayrık Örten Çift Yıldızların Kinematiği ve Yörünge Evrimleri,
TÜBİTAK-106T688, Yardımcı Araştırmacı, Bütçe: 224.670 TL
 
BAP PROJELERİ

Proje Yürütücüleri

1- ZnO İnce Filmleri: Co Katkısının Etkisi
ÇOMÜ - BAP Projesi, Proje No: 2009/109, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 3.000,00 TL (2010 yılında tamamlandı.)
2- Katkısız ve Fe Katkılı ZnO İnce Filmlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu
ÇOMÜ - BAP Projesi, Proje No: 2010/198, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 12.630,00 TL (2010 yılında devam ediyor.)
3- Fotovoltaik Uygulamalar İçin ITO ve n-ZnO İnce Filmlerin Üretimi ve Tavlama İşlemi ile Karakteristiklerinin İyileştirilmesi
ÇOMÜ - BAP Projesi, Proje No: 2010/199, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 12.500,00 TL (2010 yılında devam ediyor.)
4- O, B ve A Yıldızlarında P-Cygni Profilleri
ÇOMÜ – BAP Projesi, Proje No: , Proje Yürütücüsü, Bütçe: 1500 TL (2010 yılında tamamlandı)
5-

Çanakkale Boğazından Taşınmakta Olan Çernobil Kaynaklı 137Cs Miktarının Belirlenmesi
S. ŞEN, Barış BERK, Bap Projesi, 2010. (12.500).

6-

Enerji Momentum’un Yerelleştirilmesi Problemi ve Çeşitli Uzay-Zamanlar İçin Farklı Enerji Momentum İfadelerinin Araştırılması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma fonu Projesi (proje yürütücüsü: Sezgin AYGÜN, Proje No:2010/192) (Ödenek: 4480TL, devam ediyor)

7- Seçilmiş Bazı Delta Scuti Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Işıkölçümü
ÇOMÜ – BAP Projesi, Proje No: 2008/72, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 3000 TL (2010 yılında tamamlandı)
8- Güney Yarımkürede Seçilen Bazı W UMa Türü Çift Yıldızların Tayfsal ve Fotometrik İncelenmesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu, 2007/56, Proje Yürütücüsü, 2010.(1500 TL)
9- Bazı CAB Adayı Çift Yıldızların fotometrik Analizi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu, 2007/55, Proje Yürütücüsü, 2010. (1250 TL)
10- V’nin PPGmma Bozunmalarında Kiral Halkalar ve VMD Modeli
ÇOMÜ Bap Projesi, Proje No: 2010/171, Proje Yöneticisi, Bütçe: 8.000TL (2010 yılında devam ediyor)
11- Kiral Unitari Yaklaşımda Işınsal Rho ve Phi Mezon Bozunumları 
ÇOMÜ Bap Projesi, Proje No:2010/172 , Proje Yöneticisi, Bütçe: 8.000TL (2010 yılında devam ediyor).
12- Enerji-momentum Tanımları ve Bazı Uzay-zamanların Enerji Momentumları
ÇOMÜ – BAP Projesi, Proje No:2009/131 , Proje Yürütücüsü, Yrd.Doç.Dr.Melis ULU DOĞRU Bütçe: 2000 TL (2010 yılında tamamlandı)
13- Kesirli Baş Kuantum Sayılı Orbitaller Kullanılarak He-Ne İzoelektronik Serilerinin Bazı Parametrelerinin Çift Perdelenme Sabiti Yaklaşımında Hesaplanması
ÇOMÜ – BAP Projesi, Proje No:2007/85 , Proje Yürütücüsü:İsrafil HÜSEYİN, Araştırmacı: Murat ERTÜRK, Bütçe: 2500 TL (Sonuç raporu yazılıyor-2010.)
14- Kozmik Nötrino Kaynaklı Bazı Kozmolojik Modeller ve Özellikleri
ÇOMÜ – BAP Projesi, Proje No: 2009/40, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 2500 TL (Doktora Tez Projesi, Devam ediyor.)
15- Bologna Sürecine Bağlı Eğitim-Öğretim Kalite Geliştirme ve Akreditasyona Yönelik Web Tabanlı Yazılım Geliştirme
ÇOMÜ - BAP Projesi, Proje No:2010/182, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 15.000 TL (2010 yılında devam ediyor).
16- Plazma Yöntemiyle PEDOT İnce Filmlerin Üretilmesi, Karakterizasyonu ve Güneş Pillerine Uygulanması
ÇOMÜ – BAP Projesi, Proje No: 2009/123, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 4000 TL
17- Anilin ve Anilin İçerikli Kopolimer İnce Filmlerin Plazma Yöntemiyle Üretilmesi ve Karakterizasyonları
ÇOMÜ - BAP Projesi, Proje No:2010/181, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 12.500 TL.
18- Dirac Denkleminde Tam Ortonormal Orbital Toplumları Kullanılarak Bazı Atomik Özelliklerin İncelenmesi
Çomü – Bap Projesi, Proje No:2010/184 , Proje Yürütücüsü: İsrafil Hüseyin, Araştırmacı: Ali Bağcı, Bütçe: 12500 Tl (Devam Etmekte-2010.)
 

Yardımcı Araştırmacılar

1- ÇOMÜ-İÜ Robotik Astrofizik Gözlemevi, İÜ – Güdümlü BAP Projesi
Proje No:3685, Yardımcı Araştırmacı, Bütçe: 589.000 TL (2010 yılında devam ediyor).
2- Kozmik Nötrino Kaynaklı Bazı Kozmolojik Modeller ve Özellikleri 
2009/40, Bütçe: 2500TL
3-

İnce Filmlerin Optik Özelliklerinin İntegral Dönüşüm Yöntemleri ile Belirlenmesi
BAP Projesi, Proje No:2010/243, Yardımcı Araştırmacı, (2010 yılında devam ediyor)