Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

2008 Yılı Ders Planı

2008 DERS PLANI

DERS KODU  DERSİN ADI 
T
U
L
K
ECTS
DERSİN NİTELİĞİ
I. YARIYIL 
FİZ 101 Fizik I (Mekanik)
4
2
0
5
5
Zorunlu Ders
FİZ 103 Fizik I Laboratuarı (Mekanik)
0
0
4
2
4
Zorunlu Ders
KİM 115 Genel Kimya I
2
2
0
3
4
Zorunlu Ders
MAT 111 Genel Matematik I
4
2
0
5
5
Zorunlu Ders
AİT 161 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar.I
2
0
0
0
2
Zorunlu YÖK Dersi
TÜD 163 Türk Dili I
2
0
0
0
2
Zorunlu YÖK Dersi
YDİ 165,YDA167,YDF169 Yabancı Dil I (İngilizce,Almanca,Fransızca)   
3
0
0
3
2
Seçmeli YÖK Dersi
TBK 179 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
2
2
0
0
4
Zorunlu YÖK Dersi
BGS 171,BGS 173,BGS175 Beden Eğitimi I,Resim I, Müzik I
0
2
0
0
2
Seçmeli YÖK Dersi
Toplam
19
10
4
18
30
 
 
II. YARIYIL
FİZ 102 Fizik II (Elektrik ve Magnetizma)
4
2
0
5
6
Zorunlu Ders
FİZ 104 Fizik II Laboratuarı (Elektrik ve Magnetizma)
0
0
4
2
4
Zorunlu Ders
KİM 116 Genel Kimya II
2
2
0
3
4
Zorunlu Ders
MAT 112 Genel Matematik II
4
2
0
5
6
Zorunlu Ders
AİT 162 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. II
2
0
0
0
2
Zorunlu YÖK Dersi
TÜD 164 Türk Dili II
2
0
0
0
2
Zorunlu YÖK Dersi
YDİ 166,YDA 168,YDF170 Yabancı Dil II (İngilizce,Almanca,Fransızca) 
3
0
0
3
4
Seçmeli YÖK Dersi
BGS 172,BGS 174,BGS 176 Beden Eğitimi II,Resim II,Müzik II
0
2
0
0
2
Seçmeli YÖK Dersi
Toplam
17
8
4
18
30
 
 
III. YARIYIL
FİZ 201 Optik ve Dalgalar
4
2
0
5
7
Zorunlu Ders
FİZ 203 Optik ve Dalgalar Laboratuarı
0
0
4
2
4
Zorunlu Ders
FİZ 205 Matematiksel Fizik I
4
2
0
5
6
Zorunlu Ders
FİZ 207 Temel Elektronik I
4
2
0
5
7
Zorunlu Ders
FİZ 209 Temel Elektronik I Lab.
0
0
4
2
4
Zorunlu Ders
FİZ 267 Mesleki Yabancı Dil I
2
0
0
2
2
Zorunlu Ders
  Seçmeli Ders (*)
2
0
0
2
0
Zorunlu Seçmeli 
Toplam
14
6
8
23
30
 
 
IV.YARIYIL
FİZ 202 Modern Fizik
4
2
0
5
8
Zorunlu Ders
FİZ 204 Modern Fizik Lab.
0
0
4
2
6
Zorunlu Ders
FİZ 206 Matematiksel Fizik II
4
2
0
5
8
Zorunlu Ders
FİZ 210 Bilgisayar Programlama
2
2
0
3
6
Zorunlu Ders
FİZ 268 Mesleki Yabancı Dil II
2
0
0
2
2
Zorunlu Ders
  Seçmeli Ders (*)
2
0
0
0
0
Zorunlu Seçmeli
Toplam
14
6
4
17
30
 
 
V. YARIYIL
FİZ 301 Klasik Mekanik
4
2
0
5
10
Zorunlu Ders
FİZ 303 Kuantum Fiziği
4
2
0
5
10
Zorunlu Ders
FİZ 305 Fizikte Özel Fonksiyonlar
2
2
0
3
7
Zorunlu Ders
FİZ 367 Mesleki Yabancı Dil III
2
0
0
2
3
Zorunlu Ders
Toplam
12
6
0
15
30
 
 
VI. YARIYIL
FİZ 306 Kuantum Mekaniği
4
2
0
5
8
Zorunlu Ders
FİZ 304 Elektromagnetik Teori
4
2
0
5
8
Zorunlu Ders
FİZ 308 Fizikte Nümerik Yöntemler ve Veri Analizi
2
2
0
3
5
Zorunlu Ders
FİZ 368 Mesleki Yabancı Dil IV
2
0
0
2
3
Zorunlu Ders
FİZ XXX Seçmeli Bölüm Dersi (**)
3
0
0
3
6
Zorunlu Ders
Toplam
15
6
0
18
30
 
 
VII. YARIYIL
FİZ XXX Seçmeli Bölüm Dersi (**)
3
0
0
3
6
Zorunlu Ders
FİZ 405 Termodin. ve istat. Fizik
4
2
0
5
10
Zorunlu Ders
  Paket Alan Dersi 1 (***)
2
2
0
3
7
Zorunlu Ders
  Paket Alan Dersi 2 (***)
2
2
0
3
7
Zorunlu Ders
Toplam
11
6
0
14
30
 
 
VIII. YARIYIL
FİZ XXX Seçmeli Bölüm Dersi (**)
3
0
0
3
6
Zorunlu Ders
  Paket Alan Dersi 3 (***)
2
2
0
3
12
Zorunlu Ders
  Paket Alan Dersi 4 (***)
2
2
0
3
12
Zorunlu Ders
Toplam
7
4
0
9
30
 
 
GENEL TOPLAM
111
52
20
132
240
 

 

 

 

  AÇIKLAMALAR
1- 
DERS PLANI 2008 olarak adlandırılan bu ders planı 2008-2009 öğretim yılı başlangıcından itibaren ikinci maddede belirtilen öğrenciler için geçerlidir.
2- 
Bu program 2007-2008 öğretim yılı ve sonrası kayıtlı öğrencilere uygulanacaktır.
3-
2006-2007 eğitim yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler kendileri ile ilgili önceki ders planına tabidir.
4-
Mezun olabilmek için en az 132 kredi alınması gerekmektedir.
5-
Bir bölümün ders planındaki bütün dersler, başka bir bölüm için seçmeli derstir.
6-
Öğrencinin alacağı seçmeli dersin ve paket dersinin kredisi, kendi ders planındaki seçmeli dersin kredisinden az olamaz.
7-
Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az 10 öğrencinin o derse kayıtlı olması ve bölüm kurulunun dersin açılmasına karar vermesi gerekir.
8-
(*) işaretli dersler bölüm dışından alınması gereken seçmeli derslerdir.
 
(**) her öğrenci ders planında belirtilen seçmeli bölüm dersini kendi bölümünden VI. yarıyılda FİZ 3XX kodlu seçmeli dersler arasından ve VII. ve VIII. yarıyıllarda FİZ 3XX ve FİZ 4XX kodlu seçmeli dersler arasından alabilir.
 
(***) Paket alan dersleri olarak Astrofizik, Malzeme Fiziği, Radyasyon ve Sağlık Fiziği,Enerji Kaynakları paketlerinden biri tanımlanacak şekilde seçilerek paketlerde yer alan dersler alınacaktır.Öğrencilerin hangi pakette yer alacakları öğrenci tercihi danışman görüşü ve bölüm kurulu kararına göre belirlenir.
9-
Paket alan dersleri: Astrofizik,Malzeme Fiziği,Radyasyon ve Sağlık Fiziği,Enerji kaynakları olmak üzere 4 (dört) paketten oluşmaktadır.Bu alanlara ilişkin paketlerden biri seçilerek paketlerde tanımlanan dersler alınacaktır.
   

 

 

PAKETLER
 
DERS KODU  DERSİN ADI 
T
U
L
K
DERSİN NİTELİĞİ
 
1- ASTROFİZİK PAKETİ
 
VII. YARIYIL
FİZ 441 Astrofizik I
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 445 Rölativite ve Kozmoloji
2
2
0
3
Zorunlu Ders
 
 
 
 
Toplam
4
4
0
6
 
 
VIII. YARIYIL
FİZ 442 Astrofizik II
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 446 Gözlemsel Astronomi
2
2
0
3
Zorunlu Ders
 
 
 
 
Toplam
4
4
0
6
 
 
GENEL TOPLAM
8
8
0
12
 
 
2- MALZEME FİZİĞİ PAKETİ
 
VII. YARIYIL
FİZ 447 Atom ve Molekül Fiziği
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 449 Optoelektronik I
2
2
0
3
Zorunlu Ders
 
 
 
 
Toplam
4
4
0
6
 
 
 
 
 
VIII. YARIYIL
FİZ 450 Katıhal Fiziği
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 452 Optoelektronik II
2
2
0
3
Zorunlu Ders
 
 
 
 
Toplam
4
4
0
6
 
 
GENEL TOPLAM
8
8
0
12
 
 
3- RADYASYON VE SAĞLIK FİZİĞİ PAKETİ