Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

2007 Yılı Ders Programı

2005-2006 ve 2006-2007 Kayıtlı Öğrenciler İçin Geçerli Program

 
2007 DERS PLANI
 
DERS KODU  DERSİN ADI 
T
U
L
K
DERSİN NİTELİĞİ
I. YARIYIL 
FİZ 101 Fizik I (Mekanik)
4
2
0
5
Zorunlu Ders
FİZ 103 Fizik I Laboratuarı (Mekanik)
0
0
4
2
Zorunlu Ders
KİM 115 Genel Kimya I
2
2
0
3
Zorunlu Ders
MAT 111 Genel Matematik I
4
2
0
5
Zorunlu Ders
AİT 161 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar.I
2
0
0
0
Zorunlu YÖK Dersi
TÜD 163 Türk Dili I
2
0
0
0
Zorunlu YÖK Dersi
YDİ 165,YDA 167,YDF169 Yabancı Dil I (İngilizce,Almanca,Fransızca)
3
0
0
3
Seçmeli YÖK Dersi
TBK 179 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
2
2
0
0
Zorunlu YÖK Dersi
BGS 171,BGS 173,BGS 175 Beden Eğitimi I,Resim I,Müzik I
0
2
0
0
Seçmeli YÖK Dersi
Toplam
19
10
4
18
 
 
II. YARIYIL
FİZ 102 Fizik II (Elektrik ve Magnetizma)
4
2
0
5
Zorunlu Ders
FİZ 104 Fizik II Laboratuarı(Elektrik ve Magnetizma)
0
0
4
2
Zorunlu Ders
KİM 116 Genel Kimya II
2
2
0
3
Zorunlu Ders
MAT 112 Genel Matematik II
4
2
0
5
Zorunlu Ders
AİT 162 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. II
2
0
0
0
Zorunlu YÖK Dersi
TÜD 164 Türk Dili II
2
0
0
0
Zorunlu YÖK Dersi
YDİ 166,YDA 168,YDF170 Yabancı Dil I (İngilizce,Almanca,Fransızca)
3
0
0
3
Seçmeli YÖK Dersi
BGS 172,BGS 174,BGS 176 Beden Eğitimi II,Resim II,Müzik II
0
2
0
0
Seçmeli YÖK Dersi
Toplam
17
8
4
18
 
 
III. YARIYIL
FİZ 201 Optik ve Dalgalar
4
2
0
5
Zorunlu Ders
FİZ 203 Optik ve Dalgalar Laboratuarı
0
0
4
2
Zorunlu Ders
FİZ 205 Matematiksel Fizik I
4
2
0
5
Zorunlu Ders
FİZ 207 Temel Elektronik I
4
2
0
5
Zorunlu Ders
FİZ 209 Temel Elektronik I Lab.
0
0
4
2
Zorunlu Ders
FİZ 265 Mesleki Yabancı Dil I
2
2
0
3
Zorunlu Ders
  Seçmeli Ders (*)
2
0
0
2
Zorunlu Seçmeli 
Toplam
16
8
8
24
 
 
IV. YARIYIL
FİZ 202 Modern Fizik
4
2
0
5
Zorunlu Ders
FİZ 204 Modern Fizik Lab.
0
0
4
2
Zorunlu Ders
FİZ 206 Matematiksel Fizik II
4
2
0
5
Zorunlu Ders
FİZ 208 Bilgisayar Programlama
4
2
0
5
Zorunlu Ders
FİZ 266 Mesleki Yabancı Dil II
2
2
0
3
Zorunlu Ders
  Seçmeli Ders (*)
2
0
0
0
Zorunlu Seçmeli
Toplam
16
8
4
20
 
 
V. YARIYIL
FİZ 301 Klasik Mekanik
4
2
0
5
Zorunlu Ders
FİZ 303 Kuantum Fiziği
4
2
0
5
Zorunlu Ders
FİZ 305 Fizikte Özel Fonksiyonlar
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 365 Mesleki Yabancı Dil III
2
2
0
3
Zorunlu Ders
Toplam
12
8
0
16
 
 
VI. YARIYIL
FİZ 306 Kuantum Mekaniği
4
2
0
5
Zorunlu Ders
FİZ 304 Elektromagnetik Teori
4
2
0
5
Zorunlu Ders
FİZ 308 Fizikte Nümerik Yöntemler ve Veri Analizi
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 366 Mesleki Yabancı Dil IV
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ XXX Seçmeli Bölüm Dersi (**)
3
0
0
3
Zorunlu Ders
Toplam
15
8
0
19
 
 
VII. YARIYIL
FİZ XXX Seçmeli Bölüm Dersi (**)
3
0
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 405 Termodin. ve istat. Fizik
4
2
0
5
Zorunlu Ders
  Paket Alan Dersi 1 (***)
2
2
0
3
Zorunlu Ders
  Paket Alan Dersi 2 (***)
2
2
0
3
Zorunlu Ders
Toplam
11
6
0
14
 
 
VIII. YARIYIL
FİZ XXX Seçmeli Bölüm Dersi (**)
3
0
0
3
Zorunlu Ders
  Paket Alan Dersi 3 (***)
2
2
0
3
Zorunlu Ders
  Paket Alan Dersi 4 (***)
2
2
0
3
Zorunlu Ders
Toplam
7
4
0
9
 
 
GENEL TOPLAM
113
60
20
138
 

 

  AÇIKLAMALAR
1- 
DERS PLANI 2007 olarak adlandırılan bu ders planı 2007-2008 öğretim yılı başlangıcından itibaren ikinci maddede belirtilen öğrenciler için geçerlidir.
2- 
Bu program 2005-2006 ve 2006-2007 kayıtlı öğrencilere uygulanacaktır.Sadece 2005-2006 kayıtlı öğrenciler yeni programa göre III. ve IV. Yarıyılda almaları gereken bölüm dışı seçmeli derslerini V. ve VI. Yarıyıllarda alabileceklerdir.
3-
2004-2005 eğitim yılı ve söncesi kayıtlı öğrenciler önceki ders planına tabidir. Bu öğrencilerden 2007-2008 öğretim yılı sonunda mezun olamayan ve aldıkları paket derslerinin bir veya daha fazlasından kalmış olanlar daha sonraki yıllarda sadece kalmış oldukları dersler için yapılacak sınavlara girerler.Yine bu öğrencilerden 2007-2008 yılı güz döneminde aldığı paket derslerini başarmış olduğu halde 1.8 barajını aşamayıp bahar döneminde eski yılların derslerini tekrarlayıp barajı geçerek 2008-2009 bahar döneminde VIII. yarıyıl derslerine devam hakkı kazanan öğrenciler Ders Planı 2007 de geçerli olan ve Ek-4 te verilmiş bulunan Eski ders planındaki paketlerin kıarşılığı olan paketteki derslere devam ederler. Eksik kalan 3 kredilerini tamamalamak için bu dönem içinde Bölüm içi seçmeli derslerden 3 kredilik bir ders daha alırlar.
4-
Mezun olabilmek için en az 138 kredi alınması gerekmektedir.
5-
Bir bölümün ders planındaki bütün dersler, başka bir bölüm için seçmeli derstir.
6-
Öğrencinin alacağı seçmeli dersin ve paket dersinin kredisi, kendi ders planındaki seçmeli dersin kredisinden az olamaz.
7-
Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az 10 öğrencinin o derse kayıtlı olması ve bölüm kurulunun dersin açılmasına karar vermesi gerekir.
8-
(*) işaretli dersler bölüm dışı seçmeli derslerdir.
 
(**) her öğrenci ders planında belirtilen seçmeli bölüm dersini kendi bölümünden VI. Yarılyılda FİZ 3XX kodlu seçmeli dersler arasından ve VII. Ve VIII. Yarıyıllarda FİZ 3XX ve FİZ 4XX kodlu seçmeli dersler arasından alabilir.
 
(***) Paket alan dersleri olarak Astrofizik, Malzeme Fiziği, Radyasyon ve Sağlık Fiziği,Enerji Kaynakları paketlerinden biri tanımlanacak şekilde seçilerek paketlerde yer alan dersler alınacaktır.Paket derslerinin uygulanmasına 2007-2008 öğretim yılından itibaren tüm öğrenciler için başlanacaktır.Daha önceki yıllarda seçtikleri paket derslerinden kalmış olanlara bu dersler tekrar açılmayacak sadece bu dersten sınav yapılarak not verilecektir.
9-
Paket alan dersleri: Astrofizik,Malzeme Fiziği,Radyasyon ve Sağlık Fiziği,Enerji kaynakları olmak üzere 4 (dört) paketten oluşmaktadır.Bu alanlara ilişkin paketlerden biri seçilerek paketlerde tanımlanan dersler alınacaktır.
   

 

PAKETLER
 
DERS KODU  DERSİN ADI 
T
U
L
K
DERSİN NİTELİĞİ
 
1- ASTROFİZİK PAKETİ
 
VII. YARIYIL
FİZ 441 Astrofizik I
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 445 Rölativite ve Kozmoloji
2
2
0
3
Zorunlu Ders
 
 
 
 
Toplam
4
4
0
6
 
 
VIII. YARIYIL
FİZ 442 Astrofizik II
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 446 Gözlemsel Astronomi
2
2
0
3
Zorunlu Ders
 
 
 
 
Toplam
4
4
0
6
 
 
GENEL TOPLAM
8
8
0
12
 
 
2- MALZEME FİZİĞİ PAKETİ
 
VII. YARIYIL
FİZ 447 Atom ve Molekül Fiziği
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 449 Optoelektronik I
2
2
0
3
Zorunlu Ders
 
 
 
 
Toplam
4
4
0
6
 
 
 
 
 
VIII. YARIYIL
FİZ 450 Katıhal Fiziği
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 452 Optoelektronik II
2
2
0
3
Zorunlu Ders
 
 
 
 
Toplam
4
4
0
6
 
 
GENEL TOPLAM
8
8
0
12
 
 
3- RADYASYON VE SAĞLIK FİZİĞİ PAKETİ
 
VII. YARIYIL
FİZ 453 Nükleer Fizik
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 455 Sağlık Fiziği
2
2
0
3
Zorunlu Ders
 
Toplam
4
4
0
6
 
 
 
 
 
VIII. YARIYIL
FİZ 454 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 456 Radyoterapi Fiziği
2
2
0
3
Zorunlu Ders
 
Toplam
4
4
0
6
 
 
GENEL TOPLAM
8
8
0
12
 
 
4- ENERJİ KAYNAKLARI PAKETİ
 
VII. YARIYIL
FİZ 453 Nükleer Fizik
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 457 Güneş Enerjisi Teknolojileri
2
2
0
3
Zorunlu Ders
 
Toplam
4
4
0
6
 
 
 
 
 
VIII. YARIYIL
FİZ 460 Alternatif Enerji Kaynakları
2
2
0
3
Zorunlu Ders
FİZ 462 Küresel Isınma,Enerji Politikaları ve Ekoloji
2
2
0
3
Zorunlu Ders
 
 
 
 
Toplam
4
4
0
6