Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

2004 Yılı Ders Programı

2004-2005 Öğretim YılıÖncesi Kayıtlı Öğrenciler İçin Uygulamada Olan Program

 
2004 DERS PLANI
 
DERS KODU  DERSİN ADI 
T
U
L
K
DERSİN NİTELİĞİ
I. YARIYIL 

FİZ101

Fizik I  (Mekanik)

4

2

0

5

Zorunlu Ders

FİZ103

Fizik I Laboratuarı  (Mekanik)

0

0

4

2

Zorunlu Ders

KİM115

Genel Kimya I

2

2

0

3

Zorunlu Ders

MAT111

Genel Matematik  I

4

2

0

5

Zorunlu Ders

AİT161

Atatürk  İlkeleri Ve İnkilap  Tarihi  I

2

0

0

0

Zorunlu YÖK Dersi

TÜD163

Türk Dili  I

2

0

0

0

Zorunlu YÖK Dersi

YDİ165-167-169

Yabancı Dil  I  (İngilizce, Almanca, Fransızca)

3

0

0

3

Seçmeli YÖK Dersi

TBK179

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

 2

 2

0

 0

Zorunlu YÖK Dersi

BSG171, 173, 175

Beden Eğitimi I, Resim I, Müzik I

0

2

0

0

Seçmeli YÖK Dersi

Toplam

19

8

4

18

 

 
II. YARIYIL

FİZ 102

Fizik II (Elektrik Ve Magnetizma)

4

2

0

5

Zorunlu Ders

FİZ 104

Fizik II Lab. (Elektrik Ve Magnetizma)

0

0

4

2

Zorunlu Ders

KİM 116

Genel Kimya II

2

2

0

3

Zorunlu Ders

MAT 112

Genel Matematik II

4

2

0

5

Zorunlu Ders

AİT 162

Atatürk İlkeleri Ve İnklap Tarihi II

2

0

0

0

Zorunlu YÖK Dersi

TÜD 164

Türk Dili II

2

0

0

0

Zorunlu YÖK Dersi

YDİ 166,168,170

Yabancı Dil II (İnglizce, Almanca, Fransızca)

3

0

0

3

Seçmeli YÖK Dersi

BGS172,174,176

Beden Eğitimi II, Resim II, Müzik II

0

2

0

0

Seçmeli YÖK Dersi

Toplam

17

8

4

18

 

 
III. YARIYIL

FİZ 201

Optik Ve Dalgalar

4

2

0

5

Zorunlu Ders

FİZ 203

Optik Ve Dalgalar Laboratuarı

0

0

4

2

Zorunlu Ders

FİZ 205

Matematiksel Fizik I

4

2

0

5

Zorunlu Ders

FİZ 207

Temel Elektronik I

4

2

0

5

Zorunlu Ders

FİZ 209

Temel Elektronik I Lab.

0

0

4

2

Zorunlu Ders

FİZ 265

Mesleki Yabancı Dil I

2

2

0

3

Zorunlu Ders

Toplam

14

8

8

22

 

 
IV. YARIYIL

FİZ 202

Modern Fizik

4

2

0

5

Zorunlu Ders

FİZ 204

Modern Fizik Lab.

0

0

4

2

Zorunlu Ders

FİZ 206

Matematiksel Fizik II

4

2

0

5

Zorunlu Ders

FİZ 208

Bilgisayar Programlama

4

2

0

5

Zorunlu Ders

FİZ 266

Mesleki Yabancı Dil II

2

2

0

3

Zorunlu Ders

Toplam

14

8

8

20

 

 
V. YARIYIL

FİZ 301

Klasik Mekanik

4

2

0

5

Zorunlu Ders

FİZ 365

Mesleki Yabancı Dil III

2

2

0

3

Zorunlu Ders

 

Seçmeli Ders (*)

2

0

0

2

Zorunlu Seçmeli Ders

 

Seçmeli Ders (**)

3

0

0

3

Zorunlu Seçmeli Ders

 

Seçmeli Ders (**)

3

0

0

3

Zorunlu Seçmeli Ders

Toplam

14

4

0

16

 
 
VI. YARIYIL

FİZ 302

Kuantum Fiziği

4

2

0

5

Zorunlu Ders

FİZ 304

Elektromagnetik Teori

4

2

0

5

Zorunlu Ders

FİZ 366

Mesleki (Fizik) İngilizce  IV

2

2

0

3

Zorunlu Ders

 

Seçmeli Ders (**)

3

0

0

3

Zorunlu Seçmeli Ders

 

Seçmeli Ders (*)

2

0

0

0

Zorunlu Seçmeli Ders

Toplam

15

6

0

16

 
 
VII. YARIYIL

FİZ 400

Bitirme Ödevi I

0

4

0

0

Zorunlu Ders

FİZ 401

Kuantum Mekaniği I

4

2

0

5

Zorunlu Ders

 

Seçmeli Alan Dersi (***)

2

2

0

3

Zorunlu Seçmeli Alan Dersi

 

Seçmeli Alan Dersi (***)

2

2

0

3

Zorunlu Seçmeli Alan Dersi

Toplam

8

10

0

11

 
 
VIII. YARIYIL

FİZ 400

Bitirme Ödevi II

0

4

0

0

Zorunlu Ders

FİZ 402

Termodinamik Ve İstatistik Fizik

4

2

0

5

Zorunlu Ders

 

Seçmeli Alan Dersi (***)

2

2

0

3

Zorunlu Seçmeli Alan Dersi

 

Seçmeli Alan Dersi (***)

2

2

0

3

Zorunlu Seçmeli Alan Dersi

 

Seçmeli Alan Dersi (**)

3

0

0

3

Zorunlu Seçmeli Alan Dersi

Toplam

11

10

0

14

 
 
GENEL TOPLAM

112

62

24

135

 

 

  AÇIKLAMALAR
1- 
Mezun olabilmek için en az 135  kredi alınması gerekmektedir.
2- 
Bir bölümün ders planındaki tüm dersler, başka bir bölüm için seçmeli derstir.
3-

Öğrencinin alacağı seçmeli dersin kredisi, kendi ders planındaki seçmeli dersin kredisinden daha az olamaz.

4-
Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az 10 (on) öğrencinin  o derse kayıtlı olması ve bölüm kurulunun  dersin açılmasına karar vermesi gereklidir.
5-

Bu program 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren 2004 ders planı adı altında uygulanacaktır.

6-
(*) işaretli dersler bölüm dışı seçmeli dersledir. 2007-2008 öğretim yılından itibaren biri kredili biri kredisiz iki adet olarak alınabilir.
7-
(**) her öğrenci ders planında belirtilen seçmeli dersleri kendi bölümünden ya da danışmanının önerisi  ile üniversitemiz içinde başka bir bölümden de alabilir.
8-

(***) seçmeli alan dersleri: paket alan dersleri: astrofizik,malzeme fiziği,radyasyon ve sağlık fiziği, enerji kaynakları olmak üzere 4 (dört) paketten oluşmaktadır.bu alanlara ilişkin paketlerden biri seçilerek paketlerde tanımlanan dersler alınacaktır.