Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Fizik Bölümü

1994 yılında ilk öğrencilerini alan Fizik Bölümü'nde, 2002 yılında ikinci öğretim eğitimi de başlamış, 2005 yılında ise I. Öğretim programında zorunlu hazırlık sınıfı uygulamasına geçilmiştir. Bölümün eğitim dili, Türkçedir. Bölümümüzde lisans ve lisansüstü programları (hem yüksek lisans hem de doktora) başarı ve titizlikle yürütülmektedir. Astrofizik, Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği, ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanlarında araştırmalar ve eğitim yapılmaktadır. Ayrıca 2006 eğitim yılı içerisinde, bu alanlara ek olarak lisansüstü düzeyde Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı da Fizik Bölümü bünyesinde açılmıştır.
Bölüm akademik personeli tarafından kurulan ve yürütülen iki araştırma merkezi (ÇAAM-Gözlemevi ve ÇEKAM), ÇOMÜ Teknopark alanında iki firma (Astroia ve CAVES-TEK) bulunmaktadır.
2016 yılında bölüm çalışanları tarafından SCI ve SCI-Expanded uluslararası indekslerince taranan dergilerde 37 adet yayın yapılmıştır. Bölüm adresli ulusal proje toplam sayısı 24'tür.
2017 yılında ise uluslararası indekslerce (SCI ve diğer uluslararası indeksler) taranan dergilerde 44 adet yayın yapılırken ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda 55 adet bildiri sunulmuştur. Bölüm adresli ulusal (Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, BAP) proje toplam sayısı 25'tir.
2018 yılında ise uluslararası indekslerce (SCI ve diğer uluslararası indeksler) taranan dergilerde 40 adet yayın yapılırken ulusal makale sayımız 6'dır. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda 57 adet bildiri sunulmuştur. Bölüm adresli (Bölümümüz personelinin yürütücü veya araştırmacı olarak göre yaptığı) ulusal proje sayısı (Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, BAP) ise 26'dır.
2019 yılında uluslararası indekslerce (SCI ve diğer uluslararası indeksler) taranan dergilerde 35 adet yayın yapılırken ulusal makale sayımız ise 4'tür. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda toplam 34 adet bildiri sunulmuştur. Bölüm adresli (Bölümümüz personelinin yürütücü veya araştırmacı olarak görev yaptığı) ulusal ve uluslararası proje sayısı (Kalkınma Bakanlığı, AB, TÜBİTAK, BAP) ise 33'tür.
2020 yılında uluslararası indekslerce (SCI ve diğer uluslararası indeksler) taranan dergilerde 31 adet yayın yapılırken ulusal makale sayımız ise 14'tür. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda toplam 30 adet bildiri sunulmuştur. Bölüm adresli (Bölümümüz personelinin yürütücü veya araştırmacı olarak görev yaptığı) ulusal ve uluslararası proje sayısı (Kalkınma Bakanlığı, AB, TÜBİTAK, BAP) ise 30'dur.